OSETI MAGIJU REČI I ZVUKA!

OSETI MAGIJU REČI I ZVUKA!

BOOK TRAILER

BOOK TRAILER

"Ma Awaye"

"Ma Awaye"

Uspavanka "Ma Awaye", napisana je na izmišljenom jeziku za potrebe knjige.
Text: Jelena Antić;
Vokal: Luna Škopelja;
Animacija: Dušan Ristić.

I Jedno veliko hvala Luni koja je unela takvu magiju u ovu pesmu,
Natalee! Što je bila deo ovog projekta,
I Dušanu koji je imao strpljenja za sve moje ludorije!

Uspavanka "Ma Awaye", napisana je na izmišljenom jeziku za potrebe knjige.
Text: Jelena Antić;
Vokal: Luna Škopelja;
Animacija: Dušan Ristić.

I Jedno veliko hvala Luni koja je unela takvu magiju u ovu pesmu,
Natalee! Što je bila deo ovog projekta,
I Dušanu koji je imao strpljenja za sve moje ludorije!